Forlader Chiesis hjemmeside...

Chiesi er ikke ansvarlig for information på eksterne hjemmesider.

Vil du fortsætte til ekstern hjemmeside?

Ja Nej

For cirka et årti siden blev der i Vordingborg kommune startet et kor for personer, der lever med KOL, som en del af deres rehabilitering. Koret er i dag en del af rehabiliteringsprocessen i kommunen og er derfor dækket økonomisk, hvilket muliggør, at koret kan fortsætte. 

For nyligt førte personlige omstændigheder for en uddannet klassisk sanger og sangpædagog til en nysgerrighed omkring de sundhedsmæssige effekter af at synge, hvilket førte til kontakt med Vordingborg KOL-koret, men også til ph.d.-projektet “Sing-a-Lung”. 

Vores Medical Science Liaison, Nicolai Krogh, tog ud for at lære mere og har interviewet nogle af bidragsyderne og deltagerne i koret. 

Mette, kordirigenten 

Mette Abrahamsen, en lokal sanglærer og kordirigent, har været involveret i KOL-korrehabiliteringsprojektet fra begyndelsen. Da hun startede, fik hun træning for at forstå de specifikke udfordringer ved at leve med KOL, og hun blev støttet i at tilpasse sine sang- og dirigentevner til KOL-koret. Mette deltog også i træningen for de 20 danske sanglærere i Sing-a-Lung projektet og stod for holdet i Vordingborg.

Alle kor bruger åndedrætsøvelser, men når man arbejder med personer der lever med KOL, er det vigtigt at udvise nænsomhed. Stemmeøvelser og vejtrækningsteknikker kan hjælpe personer med KOL til at forstå, hvordan kroppen og vejrtrækningen fungerer. Mette siger, at kormedlemmer ofte rapporterer, at de anvender disse øvelser, når de oplever åndenød for at lindre situationen og muligvis undgå panik. 

Kan du se nogen forbedringer? Det er meget svært at sige, men jeg har bemærket en ændring i deres kropsholdning. Nye medlemmer plejer at trække skuldrene op, når de synger og trækker vejret, men denne spænding ser ud til at aftage over tid. De ser også ud til at blive bedre til at tage dybe vejrtrækninger, og den overfladiske vejrtrækning er mindre udtalt. At leve med KOL er stressende, og Mette siger, at deres indre stressniveauer nogle gange udtrykkes gennem klager over, at hun spiller for højt, eller at tonearten er for lav. Så som kordirigent er det godt at være forberedt: deres tålmodighedsniveauer er simpelthen lavere, hvilket er helt naturligt qua deres diagnose. 

Faciliterer du også deres sociale interaktion? Det sker naturligt gennem samspillet, som fællessang giver. At leve med KOL kan hurtigt få dig til at føle dig ensom, og her er sang og fællesskab gode ting. Sangen får dig til at glemme tid og sted, og der opstår en sammenhæng. Kormedlemmerne vælger sange, der ofte handler om livet og fællesskabet. “Jeg kan lide at bruge historier fra deres eget liv og involvere disse i sangene og i snakken om sangene vi synger,” siger Mette.

Interesseret i at starte et KOL-kor? 

I Danmark er der mulighed for økonomisk dækning gennem rehabiliteringsprocessen. Er du sanglærer og interesseret i at starte et KOL-kor, så kontakt din lokale myndighed og Lungeforeningen, der er ansvarlig for rehabilitering i din kommune. Alternativt kan myndigheden også kontakte en lokal sanglærer og etablere det. 

Mette, forskeren.  

Mette Kaasgaard, en uddannet klassisk sanger og sanglærer fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Efterfølgende tog hon en kandidatgrad i Digital Design og Kommunikation fra IT-Universitetet i København. Mens hun skrev på sin afhandling, oplevede hun alvorlig åndenød, som viste sig at bunde i en sjælden lungesygdom. I den forbindelse udviklede Mette en personlig interesse for at forske i sang i forbindelse med respiratorisk sygdom. I sit forberedende arbejde fandt hun, at KOL-kor faktisk allerede eksisterede i Danmark, men var blevet etableret ad hoc, og der manglede retningslinjer for, hvordan de skulle ledes og hvad metoden skulle bestå af. 

Studier om indvirkningen af korsang på sygdom findes, men heterogeniteten er betydelig, og studierne er små og lever måske ikke altid op til klinisk videnskabelige standarder. Derudover er antallet af review-artikler pudsigt nok meget højt i forhold til faktiske studiepublikationer. Samtidig er adhærens et almindeligt problem i vanlig lungerehabilitering med fysisk træning, og en hypotese kunne være, at sang kunne være en aktivitet, der kunne bruges som supplement eller alternativ til fysisk træning som en del af et mere motiverende og individuelt tilpasset tilbud. Mette så behovet for mere videnskabelig evidens for objektive sundhedsresultater for sang, specifikt: om sang påvirker det vigtigste resultat for lungerehabilitering, nemlig fysisk træningskapacitet. 

Sing-a-lung-projektet 

Fysisk træningskapacitet kan måles ved hjælp af 6-minutters gangtest (6MWD), dvs. hvor langt en person kan gå på 6 minutter. Dette var det primære mål i et 10-ugers randomiseret kontrolleret forsøg, der sammenlignede “Singing for Lung Health”- træning (SLH) med standard fysisk træning (PExT) i kommunal rehabilitering.1 Forskerne konkluderede, at SLH ikke var ringere end PExT. Sekundære resultater var ændringer i livskvalitet (QoL), angst og depression, lungefunktion, åndenød og adhærens, hvor der heller ikke blev fundet signifikante forskelle mellem de to grupper. Ikke overraskende var der i begge behandlingsgrupper dog en sammenhæng mellem fremmøde (PR-adhærens) og opnåelse af de klinisk relevante mål for både gangtest og livskvalitet. Dette stemmer overens med den gamle sandhed, at den bedste motion er den, der finder sted. 

Resultatet af projektet blev offentliggjort i European Respiratory Journal1, og projektet vandt også en pris for det bedste forsker-initierede kliniske forsøg i 2023 uddelt af lif2. Mette arbejder nu videre som Postdoc-forsker, og har netop udført en opfølgningsundersøgelse for at se, om langsigtede effekter kan ses i Sing-a-Lung-kohorten. Her har Chiesi besluttet at donere 85.000 DKK til opfølgningsundersøgelsen – vi glæder os til at se resultaterne og lære mere om sang som lungerehabilitering. 

Reference

  1. Kaasgaard M, Rasmussen DB, Andreasson KH, et al. Use of Singing for Lung Health as an alternative training modality within pulmonary rehabilitation for COPD: a randomised controlled trial. Eur Respir J. 2022;59(5):2101142. Published 2022 May 19. doi:10.1183/13993003.01142-2021  
  2. https://www.lif.dk/nu-kaares-vinderne/, 01.11.2023. 

Stemmer fra et KOL-kor 

Nicolai havde en samtale med tre medlemmer af koret for at få deres perspektiver på sang som en del af lunge-rehabilitering. Et medlem kom til at kende til KOL-koret under en 3 måneders rehabiliteringsproces, der blev ordineret af egen læge, og fik modet til at prøve det som et ekstra tiltag. Et andet medlem fandt ud af det i en samtale med kommunen. Selvom det måske ikke er vigtigt, at alle har den samme sygdom, er det vigtigere, at der er accept og forståelse, når man skal hoste. Ingen stirrer på dig, og kordirigenten opfordrer os bare til at hoste igennem. Du behøver ikke at skamme dig over det. Et medlem siger: “Når jeg fortæller folk, at jeg synger i KOL-koret, siger andre: ‘Jeg kan ikke synge’, men det kan jeg heller ikke – det er ikke pointen! Pointen er at deltage, bruge din stemme og din krop!” 

Sange om livet og fælleskabe 

Nicolai nævner, at mange af sangene handler om liv og fællesskab. “Jeg spekulerede på, om du havde bemærket det!” udbryder et medlem. “Ja, det handler om at få det bedste ud af livet. Det er trist ikke at kunne gøre, hvad du vil, men i stedet fokuserer jeg på, hvad jeg kan gøre. Det er det, du skal lære, der er ingen grund til at se tilbage på, hvad du engang vidste, du kunne gøre – men i stedet fokusere på, hvad du kan gøre!”

Har I haft nogen offentlige optrædener? 

“En gang optrådte vi på torvet i Vordingborg. Vi sang 5 sange. Flere kom hen til mig og nogle af de andre og sagde: ‘Vi troede ikke, du kunne synge så godt, når du har KOL’. Jeg var helt begejstret!” 

Forbedringer 

Når de bliver spurgt, om de kan se nogen forbedringer takket være KOL-koret, kan det være svært at afgøre for dem, der samtidig har ændret deres livsstil, såsom at spise bedre og få mere motion. Én har øget lungekapaciteten med 5%, en anden har øget kapaciteten fra 40% til 50%, hvorvidt det kan tilskrives sang, vides selvfølgelig ikke. Det tredje medlem har endnu ikke haft en lægebesøg, men bemærkede, at han nu kan synge 3-4 linjer i stedet for kun 1 linje, før han skal trække vejret. Uanset om der er håndgribelige forbedringer eller ej, siger et medlem, at det vigtigste er, at det er en oplevelse, der sætter dig i godt humør. De to andre stemmer i: Det er uvurderligt at deltage i noget som dette, det gør dig bare så glad. De nævner også, at de drikker kaffe sammen og interagerer socialt, og nogle begyndte endda at dyrke motion sammen. 

Afslutningsvis spillede Mette Abrahamsen melodien an til “Du Kom Med Alt Det, Der Var Dig”, skrevet af Jens Rosendal, og vi stemte alle i: 

“Du kom med alt det, der var dig, 

og sprængte hver en spærret vej, 

og hvilket forår blev det!” 

… 

“At livet det er livet værd 

på trods af tvivl og stort besvær 

på trods af det, der smerter…” 

… hver og en af deltagerne i koret kom med alt det, der var dem i form af sang, latter og godt humør.  

Selvom det var efterår, gjorde glæden i lokalet at det føltes som forår. At leve med en kronisk sygdom som KOL medfører stort besvær, men i de timer jeg brugte med disse mennesker, blev det så klart, at livet det er livet værd, på trods af tvivl og stort besvær!

Nicolai Krogh

Medical Science Liaison

5088-22.11.2023