Forlader Chiesis hjemmeside...

Chiesi er ikke ansvarlig for information på eksterne hjemmesider.

Vil du fortsætte til ekstern hjemmeside?

Ja Nej

Lungerehabilitering, en overset mulighed?

Efter rygestop er lungerehabilitering en af hjørnestenene i behandlingen af KOL[1]. Lungerehabilitering er ikke begrænset til fysisk træning, men omfatter en bred vifte af interventioner, der sigter mod at forbedre den fysiske og psykiske tilstand hos mennesker med luftvejssygdomme. [2] Lungerehabilitering har betydelige fordele for patienter med KOL, uanset sværhedsgrad, og evidensen er særlig stærk hos patienter med moderat til svær kronisk obstruktiv lungesygdom[1].  

Implementering: Lettere sagt end gjort 

Men på trods af den overbevisende evidens er selve implementeringen en hård nød at knække. Blot ca. 1 ud af 10 patienter, der ville have gavn af lungerehabilitering, bliver henvist4, og af dem er der mange, der falder fra af forskellige årsager, f.eks. fordi det ikke passer ind i deres hverdag, fordi placeringen er ubelejlig, eller fordi de har lave forventninger til udbyttet[5]. Ifølge ATS (American Thoracic Society)/ERS’ (European Respiratory Society) arbejdsgruppe inden for lungerehabilitering er en af de største forhindringer manglende opmærksomhed og viden om den betydelige effekt af lungerehabilitering, ikke kun hos patientgruppen, men også blandt sundhedspersonale og dem, der betaler. En af arbejdsgruppens anbefalinger er at inkludere formel kerneundervisning i lungerehabilitering for alt sundhedspersonale, der behandler patienter med kroniske luftvejssygdomme. Håbet er, at dette vil påvirke sundhedsvæsenets vilje til at foranstalte og yde lungerehabilitering[3].  

Sæt SMARTere mål for rehabilitering 

Uddannelse alene har dog ikke vist sig at være effektiv[1], så som med enhver anden form for livsstilsændring er der brug for yderligere tiltag. Det er mere sandsynligt, at en livsstilsændring bliver varig, hvis ændringen virker meningsfuld og giver en fornemmelse af formål. Det kan kræve ekstra arbejde at sætte mål for patientpleje, der er i overensstemmelse med principperne for SMART-målene (Specifikke, Målbare, Attraktive, Realistiske og Tidsbestemte). Kan vi gøre det mere attraktivt for patienterne at deltage i lungerehabilitering? Er det muligt at finde et mål, der stemmer overens med deres personlige værdier og følelse af mening/formål? Hvilken støtte vil de have brug for fra sundhedsvæsenet og familien for holde fast?  

Gode vibrationer 

Sang er blevet forbundet med gunstige effekter på såvel kognitiv som psykosocial funktion6. Der er begrænsede data om effekten af sang i forbindelse med KOL, og forsøgene er ofte begrænsede i både omfang og længde. En nylig metaanalyse viste, at sang kan bruges til at forbedre livskvaliteten og udholdenheden af de respiratoriske muskler hos patienter med KOL7. Den dynamiske proces og interaktionen i koret har både et fysisk, psykologisk og socialt aspekt. Den sociale kontekst og muligheden for at opleve et fælles formål og en følelse af samhørighed med andre kan have en positiv indvirkning på den enkeltes motivation for at fortsætte. 

Singing for Lung Health8 (oprindeligt Singing for Breathing) startede med to grupper på Royal Brompton Hospital i Storbritannien i 2007 og blev mere udbredt, da British Lung Foundation støttede udviklingen af et struktureret træningsprogram kaldet “Singing for Lung Health”. Formel sang inkluderer vejrtrækningsteknik, der forlænger udåndingen og involverer maven eller mellemgulvet i stedet for brystet, ligesom vejrtrækningsøvelser for astma og KOL. Singing for Lung Health bruger sang til at forbedre åndedrætskontrol og kropsholdning, men er mindre optaget af sangkvalitet og præstation.

Det er en relativt ny interventionsstrategi, og de tilgængelige forsøg omfatter et lille antal forsøgspersoner og patientindberettede resultater. Ikke desto mindre har deltagelse i Singing for Lung Health potentiale til at forbedre behandlingen af åndenød og øge det sociale engagement. Og selv om vi må indrømme, at vi gerne vil have, at det er sandt, ser vi frem til at høre mere! 

Fordele ved lungerehabilitering
Færre hospitalsindlæggelser
Færre uplanlagte lægebesøg 
Forbedret fysisk kapacitet 
Færre symptomer på dyspnø og ubehag i benene 
Forbedret muskelstyrke og udholdenhed i arme og ben 
Forbedret sundhedsrelateret livskvalitet 
Forbedret funktionel kapacitet (f.eks. aktiviteter i dagligdagen)
Forbedret følelsesmæssigt velvære
Øget tro på og viden om egne evner 
Øget samarbejde om egen sundhed 
Potentiale for øget daglig fysisk aktivitet 
Bemærk: Rækkefølgen og graden af evidens for hver af ovenstående fordele varierer, alt efter om der er tale om kronisk obstruktiv lungesygdom eller andre luftvejssygdomme
Figur 1 Tilpasset tabel fra ATS+ERS-målsætninger vedrørende lungerehabilitering (fælles arbejdsgruppe fra American Thoracic Society (ATS) og European Respiratory Society ERS,) Enhancing Implementation, Use and Delivery of Pulmonary Rehabilitation (okt 2015)[3]. 

Referencer

  1. Global initiative for chronic obstructive lung disease. Global strategy for the diagnosis, management and prevention of chronic obstructive lung disease. Rapport: 2023 www.goldcopd.com/  
  2. Spruit MA, Singh SJ, Garvey C, et al. An official American Thoracic Society/European Respiratory Society statement: key concepts and advances in pulmonary rehabilitation. Am J Respir Crit Care Med 2013; 188(8): e13-64  
  3. Rochester CL, Vogiatzis I, Holland AE, et al. An Official American Thoracic Society/European Respiratory Society Policy Statement: Enhancing Implementation, Use, and Delivery of Pulmonary Rehabilitation. Am J Respir Crit Care Med. 2015;192(11):1373-1386. doi:10.1164/rccm.201510-1966ST 
  4. Bourbeau J, Sebaldt RJ, Day A, et al. Practice patterns in the management of chronic obstructive pulmonary disease in primary practice: the CAGE study. Can Respir J. 2008;15(1):13-19. doi:10.1155/2008/173904 
  5. Keating A, Lee A, Holland AE. What prevents people with chronic obstructive pulmonary disease from attending pulmonary rehabilitation? A systematic review. Chron Respir Dis 2011; 8: 89–99.  
  6. Viola E, Martorana M, Airoldi C, et al. The role of music in promoting health and wellbeing: a systematic review and meta-analysis. Eur J Public Health. 2023;33(4):738-745. doi:10.1093/eurpub/ckad063 
  7. Fang X, Qiao Z, Yu X, Tian R, Liu K, Han W. Effect of Singing on Symptoms in Stable COPD: A Systematic Review and Meta-Analysis. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2022;17:2893-2904. Udgivet 14. november 2022. doi:10.2147/COPD.S382037 
  8. Lewis A, Cave P, Stern M, et al. Singing for Lung Health-a systematic review of the literature and consensus statement. NPJ Prim Care Respir Med. 2016;26:16080. Udgivet 1. december 2016. doi:10.1038/npjpcrm.2016.80 
6907-07.02.2024